W celu zgłoszenia szkody prosimy o zalogowanie się podając hasło Klienta wskazane w umowie brokerskiej.

loguj

Uwaga! Jeśli po klinięciu na przycisk nie pojawiło się okno do logowania, zmień ustawienia zabezpieczeń swojej przeględarki. Aby zmienić ustawienia należy z menu "Narzędzia", wybrać polecenie "Ustawienia". Następnie w zakładkce "Zabezpieczenia" należy zmienić poziom zabezpieczeń na "Średni".

insrukcja


instrukcja