REKLAMACJE

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Magnus Broker Sp. z o.o. usługami może być złożona na adres mailowy: reklamacje@magnus-broker.pl lub w formie pisemnej (na adres siedziby firmy Magnus Broker sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń, lub osobiście) lub ustnie (telefonicznie albo osobiście). W celu rozpatrzenia Państwa zgłoszeń, prosimy o zawarcie w treści wiadomości: - danych podmiotu zgłaszającego - opisu przedmiotu reklamacji - adresu do korespondencji zwrotnej . Informujemy, iż zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni broker ubezpieczeniowy zastosuje się do treści art. 16 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i : - wyjaśni przyczynę opóźnienia; - wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy - określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Nierozpatrzenie reklamacji w wyznaczonym ustawowo lub przedłużonym terminie będzie równoznaczne z rozpatrzeniem reklamacji zgodnie z wolą klienta.